Ο Δικτυακός Τόπος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας άλλαξε όνομα σε www.press.uth.gr και ανανεώθηκε το περιεχόμενό του.

Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε λίγα δευτερόλεπτα...